Mieszanka mineralno-emulsyjna typu GE

Mieszanka mineralno-emulsyjna GE została opracowana i po raz pierwszy zastosowana, we Francji w roku 1958.
Wcześniej, przy odnawianiu starych dróg, doziarnianie nowym kruszywem i mieszanie z emulsją wykonywano na miejscu. Dostosowanie technologii do dróg o większym znaczeniu polegało na dowozie całości surowca mineralnego (na przykład 0/50) na teren budowy i mieszanie go tam z emulsją.
Pózniej mieszanie zaczęto wykonywać w wytwórniach stacjonarnych produkujących mieszanki 'na zimno'. Obecnie, po ulepszeniu technologii produkt ten jest nazywany mieszanką mineralno-emulsyjną typu GE.
Mieszanka mineralno-emulsyjna GE daje użytkownikom bezsprzeczne zalety. Zebrane doświadczenia zastosowania czynią możliwie precyzyjne określenie warunków, w których musi być produkowana i stosowana.

Zalety mieszanki mineralno emulsyjnej

Mieszanki mineralno-emulsyjne są materiałem który stosowany w odpowiednich warunkach, daje dobre wyniki, a warunki stosowania wynikają w szczególności z następujących przesłanek:

  • jest to materiał wytwarzany na zimno, produkowany w naszej wytwórni kompaktowej, łatwej w przemieszczeniu co pozwala nam na wykonywanie małych robót (na przykład 1 000 ton na jedno miejsce);
  • jest to materiał na bazie asfaltu, a jakość mieszanki niczym nie odbiega od mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych w otaczarkach na gorąco;
  • mieszanka mineralno-emulsyjna jest materiałem, który rozkładamy rozściełaczem gąsienicowym typu VOGELE uzyskując przy tym wysokie parametry techniczne budowanej nawierzchni drogi;
  • jest to materiał bardzo przydatny do wyrównań i korekt przekroju poprzecznego (likwidacja kolein) oraz poszerzenia nawierzchni jezdni.

Mieszanka mineralno-emulsyjna GE jest odpowiednia do budowy i utrzymania nawierzchni drogowych. Jest stosowana niemal we wszystkich pracach drogowych. W budowie nowych nawierzchni: do górnej i dolnej warstwy podbudowy, a także do warstwy wiążącej.

W robotach utrzymaniowych do napraw cząstkowych (dziury), remontów kapitalnych, poprawy geometrii jezdni.

Zastosowania mieszanki mineralno emulsyjnej

  • pokrywanie i wzmacnianie starych nawierzchni;
  • poprawa profilu starej nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej;
  • układanie warstwy wiążącej na stabilizowanej cementem lub wapnem podbudowie, aby zapobiec przenoszeniu spękań;
  • układanie podbudowy na drogach obciążonych ruchem do średniego włącznie.

Tak jak inne mieszanki mineralno-bitumiczne również mieszanki mineralno-emulsyjne mogą być stosowane od 1 do 3 warstw. Główne ich zastosowanie jest jednak w nowych konstrukcjach wielowarstwowych oraz do napraw.