Emulsje asfaltowe

Wszystkie emulsje asfaltowe produkujemy dzięki temu, że dysponujemy najlepszymi i znanymi na całym świecie młynkami koloidalnymi typu ATOMIX firmy EmulBitume - Francja. Chcąc stać się jedną z wielu konkurencyjnych wytwórni w Polsce stale udoskonalamy jakość naszych produktów. Każda emulsja asfaltowa oceniana jest pod katem jakości na wszystkich etapach produkcyjnych.

Nasze produkty przygotowujemy na asfalcie z Rafinerii LOTOS w Gdańsku oraz z firmy NYNAS w Szczecinie:

  • C60B3 ZM, C60BP3 ZM,
  • C65B3 PU/RC, C65BP3 PU/RC, C69B3 PU, C69BP3 PU,
  • C65B4 RC, C65BP4 RC,
  • C60B5 ME, C60B5 R, C60B5 ZM, C60BP5 CWZ, C60BP5 ME/CWZ.

 

Możliwa jest również produkcja na indywidualne zamówienie, uwzględniając zapotrzebowanie zamawiającego. W ramach standardowej oferty produkujemy emulsje:

• szybkorozpadowe - charakteryzują się krótkim czasem rozpadu po zetknięciu lepiszcza z nawierzchnią drogi i kruszywem; są stosowane do powierzchniowych utrwaleń, robót utrzymaniowych i sklejania warstw nawierzchni;

• średniorozpadowe - to produkty o tak zwolnionym czasie rozpadu, aby umożliwić wymieszanie z kruszywem o uziarnieniu >2 mm i pełne otoczenie ziaren przed rozpadem materiału; są stosowane w temperaturze otoczenia lub ogrzane zgodnie z zaleceniem producenta; stosuje się je głównie do otaczania grysów i stabilizacji nawierzchni dróg żwirowych; do średniorozpadowych zaliczamy także emulsje olejowo-asfaltowe stosowane do mieszanek mineralno-bitumicznych do napraw nawierzchni na zimno;

• wolnorozpadowe - to produkty o tak zwolnionym czasie rozpadu, że możliwe jest otoczenie mieszanki mineralnej o pełnym uziarnieniu; są stosowane do recyklingu na zimno, do mieszanek mineralno-emulsyjnych do cienkich warstw na zimno, do mieszanek typu GE i do stabilizacji nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych;

• nadstabilne - to emulsje asfaltowe o zwolnionym czasie rozpadu, który określany jest próbą stabilności na cemencie; służą do wykonywania mieszanek mineralno-emulsyjnych do warstw nawierzchni oraz do stabilizacji dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych.