Emulsje asfaltowe

Co nazywamy emulsjami asfaltowymi?

To stosowane w budownictwie infrastruktury drogowej od więcej niż stu lat zawiesiny złożone z wody i oraz cieczy zawierającej rozdrobnione cząsteczki asfaltu. Łączy się je w mieszaninę używając dużej ilości energii. Pozostają ze sobą połączone dzięki dodaniu do nich emulgatorów, które stabilizują mieszaninę, zmniejszają napięcie powierzchniowe pomiędzy jej składnikami oraz sprawiają, że ma ona lepszą przyczepność do kruszywa, czyli grysu.

Grysem nazywamy sypkie kruszywo, które uzyskuje się poprzez rozdrabnianie skał z surowców mineralnych lub takich, które uzyskuje się z odpadów przemysłowych. Do produkcji asfaltu służącego później do budowy dróg używa się kruszyw z najbardziej wytrzymałych rodzajów surowców (na przykład z granit czy bazaltu), by były bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Użycie emulsji asfaltowych najlepiej sprawdza się w przypadkach, kiedy naprawa nawierzchni musi być wykonana w krótkim czasie. Dodatkowo, służą jako rodzaj połączenia i uszczelnienie warstw nawierzchni drogowej.


Jak można je stosować?

Emulsja asfaltowa polecana jest na przykład do poprawiania stanu nawierzchni dróg. Jedna z najstarszych i najczęściej stosowanych metod polega na tym, że należy najpierw osuszyć naprawianą powierzchnię. Najlepiej używać w tym celu sprężonego powietrza, które równocześnie usunie z niej niepożądane zanieczyszczenia, przez które efekt może być nierówny. Następnie za pomocą specjalnych urządzeń zwanych remonterami pokrywa się emulsją asfaltową miejsce, które poddawane jest naprawie oraz umieszcza się na nim odpowiednio dobrany grys.


Jakie emulsje produkujemy?

Wszystkie emulsje asfaltowe produkujemy dzięki temu, że dysponujemy najlepszymi i znanymi na całym świecie niezawodnymi młynkami koloidalnymi typu ATOMIX firmy EmulBitume - Francja. Dostarczają one odpowiedniej ilości energii do mieszanych cieczy, dzięki temu możliwe jest ich połączenie, dodatkowo utrwalone emulgatorami.

Chcąc stać się jedną z wielu konkurencyjnych wytwórni w Polsce stale udoskonalamy jakość naszych produktów, ważny jest dla nas postępujący rozwój emulsji, które produkujemy. Dlatego każda z nich oceniana jest pod kątem jakości na wszystkich etapach produkcyjnych.

Nasze produkty przygotowujemy na asfalcie z Rafinerii LOTOS w Gdańsku oraz z firmy NYNAS w Szczecinie:

  • C60B3 ZM, C60BP3 ZM,
  • C65B3 PU/RC, C65BP3 PU/RC, C69B3 PU, C69BP3 PU,
  • C65B4 RC, C65BP4 RC,
  • C60B5 ME, C60B5 R, C60B5 ZM, C60BP5 CWZ, C60BP5 ME/CWZ.

Możliwa jest również produkcja na indywidualne zamówienie, uwzględniając zapotrzebowanie zamawiającego. W ramach standardowej oferty produkujemy kilka rodzajów emulsji. Rozróżnia się je w zależności od prędkości rozpadu, typu lepiszcza i przeznaczenia. Oto rodzaje, spośród których mogą wybierać nasi klienci:

  • szybkorozpadowe - charakteryzują się krótkim czasem rozpadu po zetknięciu lepiszcza z nawierzchnią drogi i kruszywem; są stosowane do powierzchniowych utrwaleń, robót utrzymaniowych i sklejania warstw nawierzchni;
  • średniorozpadowe - to rodzaj materiału o tak zwolnionym czasie rozpadu, aby umożliwić wymieszanie z kruszywem o uziarnieniu >2 mm i pełne otoczenie ziaren przed rozpadem materiału; są stosowane w temperaturze otoczenia lub ogrzane zgodnie z zaleceniem producenta; stosuje się je głównie do otaczania grysów i stabilizacji nawierzchni dróg żwirowych; do średniorozpadowych zaliczamy także emulsje olejowo-asfaltowe stosowane do mieszanek mineralno-bitumicznych do napraw nawierzchni na zimno;
  • wolnorozpadowe - to produkty o tak zwolnionym czasie rozpadu, że możliwe jest otoczenie mieszanki mineralnej o pełnym uziarnieniu; są stosowane do recyklingu na zimno, do mieszanek mineralno-emulsyjnych do cienkich warstw na zimno, do mieszanek typu GE i do stabilizacji nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych;
  • nadstabilne – to produkty o zwolnionym czasie rozpadu, który określany jest próbą stabilności na cemencie; służą do wykonywania mieszanek mineralno-emulsyjnych do warstw nawierzchni oraz do stabilizacji dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych.

Droga ku rozwojowi

Obecnie w drogownictwie zostało zaproponowane rozwiązanie, które przyczyni się do znacznego rozwoju emulsji asfaltowej. Dotyczy ono użycia nanowłókien polimerowych w produkcji, które mają właściwości zwiększające odporność produktu na działanie niskich temperatur. Dzięki temu nawierzchnia drogowa będzie lepiej zespolona w trudnych warunkach atmosferycznych, a przez to znacznie dłużej utrzymana w dobrym stanie technicznym i bardziej bezpieczna.