Mieszanka bitumiczna na zimno w workach

W naszej ofercie znajduje się m.in. mieszanka mineralno-asfaltowa BIT-MIX. Jest to produkt, który można stosować do napraw nawierzchni bitumicznych przez cały rok kalendarzowy:

 • od XI do IV – zalecana jest zimowa masa asfaltowa (cena tego produktu pozwala obniżyć koszty naprawy nawierzchni);
 • od V do X – zalecana jest "letnia" masa asfaltowa na zimno.

Produkt BIT-MIX składa się z płukanego grysu bazaltowego o drobnym uziarnieniu i ze specjalnego typu lepiszcza z środkami adhezyjnymi i modyfikatorami. Dzięki modyfikacji poprawia się sprężystość i odporność na siły ścinające.

BIT-MIX "zimowa" - znosi doskonale niskie temperatury od -20oC do 0oC (mrozy, odwilż). Regeneruje się samoczynnie pod ruchem. Jest znacznie skuteczniejszy niż tradycyjne mieszanki na zimno z uwagi na zawartość specjalnych dodatków.

BIT-MIX "letnia" - można stosować w temperaturach od 0oC do 30oC. Ma wysoką przyczepność do nawierzchni asfaltowych. Jest idealny do usuwania skutków przekopów komunalnych i utrzymania nawierzchni przejazdów kolejowych.

ZALETY:

 • szybkość i łatwość zastosowania,
 • wysoka przyczepność do nawierzchni,
 • odporność na deformację i wykruszanie,
 • możliwość remontu suchej i mokrej nawierzchni,
 • charakteryzuje się szybkim twardnieniem,
 • szeroki zakres temperatur w stosowaniu mieszanki,
 • niska cena.

Aby uzyskać lepsze powiązanie z istniejącym podłożem, przed wbudowaniem mieszanki zaleca się skropienie dna ubytku i krawędzi szybkorozpadową emulsją asfaltową. Po zagęszczeniu można wykonaną warstwę posypać piaskiem. Po wyrównaniu nawierzchni wykonanej z mieszanki ruch pojazdów może być dopuszczony natychmiast.

ZASTOSOWANIE:

 • mieszanki stosować można do napraw dróg lokalnych, miejskich, osiedlowych oraz parkingów i boisk szkolnych;
 • do uzupełnienia ubytków przy studzienkach kanalizacyjnych;
 • do utrzymania nawierzchni przejazdów kolejowych;
 • do usuwania skutków przekopów komunalnych.

Składowanie mieszanek asfaltowych:

Mieszanki mineralno-asfaltowe BIT-MIX dostępne są w workach foliowych zawierających ok. 25 kg produktu. Zaleca się je przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, mogą być przechowywane przez okres 12 miesięcy bez zmian właściwości.