Mieszanka mineralno asfaltowa w workach – masa asfaltowa na zimno

Czym jest masa bitumiczna?

Stanowi ją tworzywo, powstałe wskutek połączenia specjalnych materiałów, takich jak odpowiedni rodzaj kruszywa, lepiszcze oraz wypełniacz. Lepiszcze ma za zadanie połączyć suche produkty, natomiast wypełniacz to najczęściej mączka kamienna, zmniejszająca gęstość masy bitumicznej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa BIT-MIX

W naszej ofercie znajduje się m.in. mieszanka mineralno-asfaltowa BIT-MIX. Jest to produkt, który można stosować do napraw nawierzchni bitumicznych przez cały rok kalendarzowy:

  • od XI do IV – zalecana jest zimowa masa asfaltowa (cena tego produktu pozwala obniżyć koszty naprawy nawierzchni);
  • od V do X – zalecana jest "letnia" masa asfaltowa na zimno.

Produkt BIT-MIX składa się z płukanego grysu bazaltowego o drobnym uziarnieniu i ze specjalnego typu lepiszcza z środkami adhezyjnymi i modyfikatorami. Dzięki modyfikacji poprawia się sprężystość i odporność na siły ścinające.

BIT-MIX "zimowa" - znosi doskonale niskie temperatury od -20oC do 0oC (mrozy, odwilż). Regeneruje się samoczynnie pod ruchem. Jest znacznie skuteczniejszy niż tradycyjne mieszanki na zimno z uwagi na zawartość specjalnych dodatków.

BIT-MIX "letnia" - można stosować w temperaturach od 0oC do 30oC. Ma wysoką przyczepność do nawierzchni asfaltowych. Jest idealny do usuwania skutków przekopów komunalnych i utrzymania nawierzchni przejazdów kolejowych.

Zalety masy bitumicznej:

  • szybkość i łatwość zastosowania,
  • wysoka przyczepność do nawierzchni,
  • odporność na deformację i wykruszanie,
  • możliwość remontu suchej i mokrej nawierzchni,
  • charakteryzuje się szybkim twardnieniem,
  • szeroki zakres temperatur w stosowaniu mieszanki,
  • niska cena.

Łatwe użycie

Używanie asfaltu na zimno nie jest rzeczą skomplikowaną. Wystarczy oczyścić ubytek z zabrudzeń, większych kamieni itp., wysypać mieszankę do otworu, a następnie zagęścić całość przy pomocy ubijaka ręcznego bądź zagęszczarki.

Aby uzyskać lepsze powiązanie z istniejącym podłożem, przed wbudowaniem mieszanki zaleca się skropienie dna ubytku i krawędzi szybkorozpadową emulsją asfaltową. Po zagęszczeniu można wykonaną warstwę posypać piaskiem. Po wyrównaniu nawierzchni wykonanej z mieszanki ruch pojazdów może być dopuszczony natychmiast.

Zastosowanie masy bitumicznej

Masy bitumiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. W przemyśle drogowym można ich używać do trwałej i szybkiej naprawy wszelakich ubytków, powstałych w nawierzchniach m.in. ulic, alejek osiedlowych, podjazdów, parkingów, chodników i placów. Są także przydatne do naprawy dróg w trudno dostępnych miejscach, takich jak brzegi krawężników czy obrzeża studzienek kanalizacyjnych.Ponadto, korzysta się z nich także w budownictwie. Sprawdzają się jako izolacje przeciwwilgociowe, ponieważ dzięki bezspoinowej strukturze, nadają się do powlekania elementów o różnych kształtach, chroniąc je przed zawilgotnieniem. Stosuje się je również jako podkład pod różnorodne papy termozgrzewalne.

Składowanie mieszanek asfaltowych:

Mieszanki mineralno-asfaltowe BIT-MIX dostępne są w workach foliowych zawierających ok. 25 kg produktu. Zaleca się je przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, mogą być przechowywane przez okres 12 miesięcy bez zmian właściwości.